Info voor nieuwe leden

Welkom

We heten je van harte welkom bij ons orkest en zijn blij dat je met ons mee wilt spelen.

Je vindt veel informatie over het orkest op de andere pagina’s van deze website, zoals over de geschiedenis, vorige concerten, het bestuur, de dirigent, de ledenlijst en de bezetting.

Deze pagina is bedoeld om je aanvullende informatie te geven over een aantal praktische zaken.

Repetities

We repeteren wekelijks op dinsdag van 19.45 uur tot 22.00 uur, met een kwartier (koffie)pauze. Graag om 19.30 aanwezig zijn zodat we op tijd kunnen beginnen.

We vragen voor de koffie een bijdrage van 0,50 cent.
Ongeveer maandelijks is er een borrel na afloop, we stoppen dan eerder en spelen zonder pauze.

Er zijn geen repetities tijdens de schoolvakanties.

De repetities vinden plaats in de voormalige winkel van Leemans Schoenen in het winkelcentrum in Schalkwijk ( De ingang van de ruimte is achter de voormalige stomerij “Propershop” ). Er is volop gratis parkeergelegenheid.

Je moet zelf je instrument, de muziek en een muziekstandaard meenemen.

De repetities vinden plaats met het gehele orkest onder leiding van onze vaste dirigent, Misha Sporck.  In principe spelen we stukken uit de klassieke muziek die voor blaasorkest zijn bewerkt. Het orkest zorgt voor de partijen die digitaal worden aangeleverd.

Eén maal per jaar organiseren we in januari een repetitieweekend en repeteren we zaterdag en zondag op een locatie buiten Haarlem.

Aanwezigheid op de repetities is nodig om met z’n allen goede resultaten te bereiken. Natuurlijk kan niet iedereen elke keer maar probeer je afwezigheid zo veel mogelijk te beperken om de andere orkestleden niet tekort te doen.

Kan je niet komen dan verwachten we dat je je afmeldt via de groepsapp van het Hasbo, die ook gebruikt wordt voor andere mededelingen (opgeven via Marianne Hogenes, de secretaris van het Orkest).

Concerten

Er zijn vijf vaste concerten per jaar:

  • Het belangrijkste concert is op de tweede zondag in februari, in de Groenmarktkerk in Haarlem.
    Dit concert heeft een thema dat de stukken die we spelen verbindt, en een solist die we begeleiden.
  • Ook spelen we op Koningsdag ’s ochtends in de Bavokerk op de Grote Markt waar de officiële opening van deze feestdag plaatsvindt.
  • Een derde concert is op de laatste zondag van juni in de openlucht in de koepel in de Haarlemmerhout, vaak samen met één of meer andere orkesten.
  • Ook gaan we ieder jaar een dag op pad met het orkest naar een plaats in Nederland en geven we daar ook een concert.
    Voor dit “dagje uit” vragen we een extra bijdrage aan de deelnemers.
  • Tenslotte spelen we op de tweede zaterdag in november ’s middags in het winkelcentrum in Schalkwijk, op het plein voor de plek waar we repeteren.

Voor het eerste en derde concert is er een generale repetitie.

De kleding bij concerten is zwart met een rood accent. Voor de mannen betekent dit in principe een zwart kostuum met een zwart overhemd met bijvoorbeeld een rood strikje. Voor de dames is verder geen kledingvoorschrift. Het orkest verschaft geen uniformen.

Overig

De leden betalen een jaarlijkse contributie die 250 Euro bedraagt. Je krijgt hiertoe een betaling verzoek per mail.
Verder zijn ook andere inkomsten voor het orkest van belang, onder meer bijdragen van sponsoren en donaties op de site van het Anjerfonds tijdens de jaarlijkse actie van dit fonds. We vragen iedereen om aan zo veel mogelijk familie, vrienden en bekenden aan te vragen te doneren. Meer informatie hierover is elders op de website te vinden.

Het orkest kent een dagelijks bestuur, een algemeen bestuur en een programmacommissie.
Formeel is het orkest een stichting waardoor er geen leden vergadering is maar eens per jaar een bijeenkomst om alle orkestleden te horen. 
Fulbert Nijpels, de concertmanager (email: concertmanager@hasbo.nl, tel: +31 6 13045675) is het algemene aanspreekpunt voor alles wat het orkest betreft.

Wanneer we elders spelen, bij concerten bijvoorbeeld, moet er materiaal van de repetitieruimte en eventueel uit de opslag vervoerd worden. Hiervoor geldt dat alle orkestleden met enige regelmaat corvee hebben om met in- en uitladen te helpen. Wie dat zijn wordt per mail meegedeeld.

Met enige regelmaat zal de secretaris een schema mailen met daarin alle relevante data zodat hiermee in de eigen agenda rekening kan worden gehouden.

Tot slot vraagt de secretaris nieuwe leden een formulier in te vullen waarmee het lidmaatschap  wordt bevestigd.

We hopen dat je nog lang mee zult doen en net als de andere leden veel plezier aan het orkest zal beleven!