ANBI

De naam van de instelling
Stichting Haarlems Symfonisch Blaasorkest

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer
005821150

KvK nummer
41222781

Het post- of bezoekadres van de instelling
Ierlandstraat 133, 2034LM Haarlem

De doelstelling van de ANBI
De ANBI status is van belang voor het verkrijgen van donaties en giften. Veel donateurs en gevers doen dat mede door de fiscale component van de ANBI status

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Het in stand houden van een ambitieus symfonisch blaasorkest met een licht klassiek repertoire, waarin jong en oud musiceren in wekelijkse oefensessies en concerten
Haarlems Symfonisch Blaasorkest heeft een goede reputatie in Haarlem en omstreken

Bestuurders Haarlems Symfonisch Blaasorkest
Klik hier

Het beloningsbeleid
Stichting zonder winstoogmerk
Klik hier

Activiteitenplan 2023 -2024
Klik hier

Financiële verantwoording
Klik hier