Aanmelden als donateur

Word Vriend of donateur van het Haarlems Symfonisch Blaasorkest!

Draagt u het Haarlems Symfonisch Blaasorkest een warm hart toe? Wilt u ons helpen onze concerten te kunnen blijven verzorgen en bij te dragen aan een cultureel aanbod voor iedereen in Haarlem en omstreken? Steun ons dan met een financiële bijdrage. Wij kunnen uw steun goed gebruiken.

Wat fijn dat u het Haarlems Symfonisch Blaasorkest wilt ondersteunen met een donatie!

U kunt uw gegevens doorgeven via onderstaand formulier.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam

Wij zien uw donatie tegemoet op onze bankrekening NL50RABO 0364 0371 48  ten name van STICHTING HAARLEMS SYMFONISCH BLAASORKEST

Culturele ANBI-status

Het Haarlems Symfonisch Blaasorkest heeft per 11 juli 2023 de status van een culturele ANBI (Algemeen nut beogende instellingen) gekregen. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Dit betekent dat u in de aangifte Inkomstenbelasting 2023 of de aangifte Vennootschapsbelasting 2023 een aftrekbare gift kunt opvoeren. 

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
*Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken.
*Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
U kunt dus fiscaal vriendelijk (tot € 25.000) een gift doen aan het Haarlems Symfonisch Blaasorkest.

Als u met vragen zit betreffende deze materie, kunt u contact opnemen met de penningmeester@hasbo.nl

We hopen u nog vaak op onze concerten te begroeten.

Met vriendelijke groet,

Piet Hoogland
Voorzitter Haarlems Symfonisch Blaasorkest

ANBI informatie