Contact

Ook lid worden? Bent u geïnteresseerd in muzieklessen en bruikleen van instrumenten? Misschien speelt u niet zelf, maar wilt u wel het orkest steunen met een donateurschap. Neem met deze en andere vragen contact op met ons secretariaat:

Haarlems Symfonisch Blaasorkest
MarianneHogenes
p/a Ierlandstraat 133, 2034 LM Haarlem
Tel: 06 25394872
Email: info@hasbo.nl

Rekeningnummer ING bank: NL14 INGB 0000 2327 62