Algemene informatie

Wie wij zijn
Het Haarlems Symfonisch Blaasorkest is een amateur blaasorkest met een uitgebreid klassiek repertoire. Het orkest heeft een bezetting van ongeveer 30 leden, van jong tot oud. Er wordt met veel plezier gemusiceerd, waarbij we streven naar het bereiken van een zo hoog mogelijk muzikaal niveau. Meer over het orkest

Vacatures
Er is altijd plaats voor belangstellende nieuwe muzikanten en voor de verschillende instrumentgroepen. Lijkt het je leuk om mee te spelen? Neem dan contact met ons op. Onze dirigent is graag bereid om herintredende koperblazers een handje te helpen met extra instructie.

Geschiedenis
Het orkest werd in 1952 opgericht en heeft sindsdien een ontwikkeling doorgemaakt van een traditioneel looporkest naar een zittend Symfonisch Blaasorkest, waarbij getracht wordt meer dan voorheen aansluiting te vinden bij originele symfonische blaasmuziek en het repertoire van een symfonieorkest. Meer over de geschiedenis

Repetities
Het orkest repeteert elke dinsdag buiten de schoolvakanties van 19.45 tot 22.00 uur in de Wereldmuziekschool, Rivieradreef 29, 2037 AD Haarlem in het Winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem. Er wordt er ook een weekend georganiseerd, als voorbereiding voor de jaarlijkse grote uitvoering. Naast intensief werken aan het programma is er dan ook ruim de gelegenheid voor gezelligheid.

Concerten
Jaarlijks geven we één groot klassiek concert op de tweede zondag in februari. Daarnaast spelen we meerdere keren bij gelegenheden zoals Koningsdag, met Kerst en evenementen in de stad. Ook de laatste zondag van juni staat vast in ons schema om in de Haarlemmerhout een buitenconcert te geven. Dit ter afsluiting van het seizoen.

Contributie
De contributie bedraagt € 250,= per jaar. Dit kan in overleg in termijnen betaald worden, en voor studenten bestaat er een gereduceerd tarief.

Instrumenten
Voor belangstellende muzikanten die geen eigen instrument ter beschikking hebben, bezit het orkest een (beperkt) aantal eigen instrumenten die in bruikleen (zonder extra kosten) mogen worden bespeeld.